Arrangementer

2022 

Arrangementer under forberedelse:

1.juni. Cisternerne. Chiharu Shiota. Invitation udsendt.

8-11.september 2022. Rejsevennerne til Edinburgh. Invitation udsendt på mail. Fuldtegnet.

Ultimo september 2022. Louisiana. Alex da Corte

Primo oktober 2022. SMK. Forbindelser- danske kunstnere fra det tidligere Joguslavien.

Comments are closed.