Logo

 

 

Historie Vedtægter Arrangementer Tidligere udflugter Indkøbt kunst Referater Kontakt Rejsevennerne

METROPOLIS’ HISTORIE

 

Idéen om en kunstforening for lægepraksis blev fostret af de praktiserende læger Annette Grønlykke og Arne Hantho, og den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 16. oktober 1997.

Initiativet blev vel modtaget, og i løbet af kort tid havde foreningen ca. 100 medlemmer – et medlemsantal der har holdt sig nogenlunde uændret siden.

Som de fleste andre kunstforeninger har METROPOLIS indkøbt kunstgenstande til fordeling blandt foreningens medlemmer samt stået for 4-6 kunstarrangementer årligt (læs mere under vedtægter).

Den indkøbte kunst har været meget varieret – udover malerier og litografier har der været tale om keramik, glaskunst, skulpturer, tæpper, kunstbøger m.m.

 

 

Kunstarrangementerne har udover besøg på museer og udstillinger budt på besøg hos kunstnere, på værksteder, auktioner, kulturvandringer i København og Roskilde, udflugt til Berlin og meget andet.
Ledsagere er altid velkomne til vores arrangementer, der ofte afsluttet med en god middag et sted i byen.

Modsat de fleste andre kunstforeninger er vi ikke tilknyttet en fælles arbejdsplads.
Vi har derfor ikke et sted hvor kunstnere kan lave ophængning af deres værker.
Der er heller ikke en rig arbejdsgiver, der yder tilskud, hvorfor vores kontingent er relativt højt (p.t. 800 kr årligt).

Har du lyst til at blive medlem, kan du kontakte vores kasserer Ole Beck obeck@dadlnet.dk
Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis du gerne vil vide mere om foreningen.

2007 AH

 

 

Siden 2007 har foreningen udviklet sig. Der er nu 6 faste arrangementer - 3 forår og 3 efterår.
De er af samme karakter som beskrevet. Guidede besøg på kunstudstillinger, kunstvandringer, besøg hos kunstsamlere og udøvende kunstnere og vi har været flere gange på Christiania og besøgt de udøvende kunstnere, der er der. Disse aktiviteteter foregår sent eftermiddag-og afsluttes med en middag og hyggeligt socialt samvær.

Bestyrelsen består af 7 læger med særlig kunstinteresse og viden. Medlemskredsen består af hospitalsansatte læger, alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger, samt de to sidst nævnte gruppers personale. Medlemskab opretholdes under orlov og ved pensionering.

Der er en årlig rejse til en by med en interessant kunstscene eksempler:   2009 Berlin, 2010 Dysseldorf, 2013 Dresden,  i 2014 var vi i Hamburg, i 2015 i Riga og i 2016 går turen til Sankt Petersborg. Rejsen varer 4 dage og er planlagt af et særligt rejseudvalg.

En søndag i sommer perioden tager vi på tur. Vi har været på Kunstmuseet Fuglsang, Vestsjællands Kunst Museum i Sorø, i Malmø flere gange bl.a. på Moderna Museet og på  Malergården i Odsherred. Vores seneste søndags udflugt gik til Rungstedlund med Karen Blixen Museet.

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes som regel i jannuar. Her udloddes den indkøbte kunst ved at man byder med sine points (du optjener 10000 points pr år). Der indkøbes ca 8 kunstværker til udlodning samt smågaver. Eksempler på indkøbt kunst se under dette på hjemmesiden.

Du kan se en udførlig beskrivelse af vores tidligere  aktiviteter herunder rejser under punktet tidligere aktiviteter her på hjemmesiden.

Ønsker du al melde dig ind- gør det, du vil ikke fortryde det – kan det ske ved henvendelse til Formanden Erik Fehmerling 26 80 17 60 erik@fehmerling.com eller Kasseren Mette Wanning 40 63 66 74 mette@wanning.dk

EF 2016